Abstraction Thinking ทักษะการคิดถอดประเด็นสำคัญ

Abstraction Thinking จะช่วยให้นักเขียนโปรแกรมเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบโปรแกรม เขียนโค้ด และทดสอบโปรแกรม ทักษะนี้ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Avatar photo how | June 13, 2024
Abstraction Thinking ทักษะการคิดถอดประเด็นสำคัญ

การคิดแบบ Abstraction Thinking เปรียบเสมือนการมองภาพป่าจากมุมสูง แทนที่จะจดจ่อกับใบไม้แต่ละใบ มุมมองนี้ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมเข้าใจโครงสร้างของโปรแกรม แยกแยะส่วนประกอบสำคัญ และออกแบบโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ

ทักษะนี้ มีความสำคัญสำหรับนักเขียนโปรแกรม ช่วยให้เขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างชัดเจน แบ่งเป็น modules ย่อยๆ และทำงานร่วมกัน โค้ดที่เข้าใจง่าย ตรวจสอบบั๊ก แก้ไข และบำรุงรักษาง่าย โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ทำงานได้รวดเร็ว และใช้ทรัพยากรน้อย และโปรแกรมที่สามารถ reuse ได้ นำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ ได้

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ SPARK EDUCATION


Abstraction Thinking  คือ

การคิดเชิงนามธรรม Abstraction Thinking หมายถึง ความสามารถในการมองภาพรวม แยกแยะส่วนประกอบสำคัญ และละเลยรายละเอียดที่ไม่จำเป็น ทักษะนี้ช่วยให้เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของ Abstraction Thinking

 • เข้าใจปัญหา: ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมเข้าใจปัญหา แยกแยะส่วนประกอบสำคัญ และละเลยรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
 • วิเคราะห์ข้อมูล: ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล หาความสัมพันธ์ และกำหนดรูปแบบข้อมูล
 • ออกแบบโปรแกรม: ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมออกแบบโปรแกรมที่มีโครงสร้างชัดเจน แบ่งเป็น modules ย่อยๆ และทำงานร่วมกัน
 • เขียนโค้ด: ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดที่เข้าใจง่าย ตรวจสอบบั๊ก แก้ไข และบำรุงรักษาง่าย
 • ทดสอบโปรแกรม: ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมทดสอบโปรแกรม หาสาเหตุของบั๊ก และแก้ไข

ตัวอย่างการใช้ Abstraction Thinking กับการเขียนโปรแกรม

1. การเขียนโปรแกรมสร้างเกม:

การสร้างเกม ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องตกผลึกความคิดว่าต้องการสร้างเกมเกี่ยวกับอะไร มีเรื่องราวใจความสำคัญอย่างไร มีกลไกหลักในการเล่นอย่างไร เพื่อนำส่วนสำคัญเหล่านี้ไปออกแบบเป็นเกมขึ้นมา หากไม่นำส่วนสำคัญที่ต้องการมาออกแบบแล้ว เกมที่ออกแบบจะมีส่วนประกอบมากมายแต่ผู้ที่ได้เล่นเกมจะไม่เข้าใจว่าเกมนี้ทำมาเพื่ออะไร หรือสนุกอย่างไร ตัวอย่าง ขั้นตอนการทำงานสำหรับการสร้างเกม

2. การเขียนโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน::

เช่นเดียวกับการสร้างเกม ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องสร้างกลไกหรือขั้นตอนการทำงานสำคัญของเว็บไซต์ว่าต้องมีคุณลักษณะและการทำงานหลักอย่างไรบ้าง โดยสามารถเริ่มต้นตั้งแต่เป้าหมายของเว็บไซต์ เช่น เป็นเว็บไซต์สำหรับให้ลูกค้าติดต่อ, เป็บเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์, เป็นเว็บไซต์ใช้งานผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจุดประสงค์จะเป้นตัวกำหนดทิศทาง และการวางโครงสร้างสำคัญของเว็บไซต์ต่อไป

การพัฒนาทักษะ Abstraction Thinking

 1. การฝึกฝนการสังเกต: ฝึกฝนการสังเกตรายละเอียด รูปแบบ ลำดับ และความสัมพันธ์ในข้อมูล สิ่งของ เหตุการณ์ และธรรมชาติ เช่น สังเกตรูปทรงของใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ สังเกตลำดับขั้นตอนในการทำอาหาร สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล: ฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูล หาความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ ค้นหาความคล้ายคลึง เช่น วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เปรียบเทียบสินค้าสองชนิด ค้นหาความคล้ายคลึงของภาษา วัฒนธรรม
 3. การคิดวิเคราะห์: ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม หาคำตอบ คาดการณ์ เช่น ตั้งคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หาคำตอบจากข้อมูลที่มีอยู่ คาดการณ์ผลลัพธ์ของการทดลอง
 4. การฝึกฝนการใช้เครื่องมือ: ฝึกฝนการใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม Photoshop ในการวิเคราะห์ภาพ ใช้โปรแกรม Python ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 5. การเล่นเกม: การเล่นเกมบางประเภท เช่น เกมปริศนา เกมจับคู่ เกมเรียงลำดับ ช่วยฝึกฝนทักษะ Pattern Recognition เช่น เล่นเกมจับคู่ภาพ เล่นเกมเรียงลำดับตัวเลข เล่นเกม Sudoku

5 ตัวอย่าง Abstraction Thinking สำหรับเด็กๆ

 1. การวาดรูป: เด็กๆ มักวาดรูปจากสิ่งที่มองเห็น เช่น บ้าน ต้นไม้ สัตว์ แต่ลองให้เด็กๆ ลองวาดรูป “ความสุข” หรือ “ความเศร้า” เด็กๆ ต้องคิดถึงนามธรรมของอารมณ์เหล่านี้ และหาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทน
 2. การเล่านิทาน: นิทานมักมีตัวละคร สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ แต่ลองให้เด็กๆ เล่านิทานโดยไม่ต้องมีตัวละคร เด็กๆ ต้องคิดถึงแก่นของนิทาน และเล่าเรื่องโดยใช้สัญลักษณ์
 3. การเล่นเกม: เกมบางเกมมีกฎเกณฑ์ ตัวละคร และเป้าหมายที่ชัดเจน แต่ลองให้เด็กๆ เล่นเกมโดยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ เด็กๆ ต้องคิดถึงวิธีการเล่นที่สนุกสนาน และยุติธรรม
 4. การทำอาหาร: อาหารมักมีส่วนผสม วิธีการปรุง และรสชาติที่เฉพาะเจาะจง แต่ลองให้เด็กๆ ทำอาหารโดยไม่ต้องมีสูตร เด็กๆ ต้องคิดถึงรสชาติที่ต้องการ และหาวิธีการปรุงอาหาร
 5. การแต่งเพลง: เพลงมักมีทำนอง เนื้อเพลง และอารมณ์ที่ชัดเจน แต่ลองให้เด็กๆ แต่งเพลงโดยไม่ต้องมีทำนอง เด็กๆ ต้องคิดถึงอารมณ์ของเพลง และหาทางถ่ายทอดอารมณ์นั้นโดยใช้เสียง

ตัวอย่างเหล่านี้เป็นการฝึกให้เด็กๆ คิดแบบ Abstraction Thinking โดยให้เด็กๆ แยกแยะส่วนประกอบสำคัญ และละเลยรายละเอียดที่ไม่จำเป็น เด็กๆ จะได้เรียนรู้ที่จะมองภาพรวม หาวิธีการใหม่ๆ และคิดสร้างสรรค์

สรุป

การพัฒนาทักษะ Abstraction Thinking จะช่วยให้นักเขียนโปรแกรมเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบโปรแกรม เขียนโค้ด และทดสอบโปรแกรม ทักษะนี้ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ และสร้างผลงานที่มีคุณภาพ

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่

อ้างอิง