คู่มือการสอน AI ในชั้นเรียน สอนง่าย พร้อมตัวอย่าง

ในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราแบบไม่รู้ตัว พวกเรามีเครื่องมือดีดีมาฝากคุณครูและน้องๆ เพื่อใช้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน กับคู่มือ "Hands-On AI Projects for the Classroom" จาก ISTE และ GM
Avatar photo Apinya Hiranyawech | June 7, 2024
คู่มือการสอน AI ในชั้นเรียน สอนง่าย พร้อมตัวอย่าง

ในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราแบบไม่รู้ตัว พวกเรามีเครื่องมือดีดีมาฝากคุณครูและน้องๆ นักเรียน กับคู่มือ “Hands-On AI Projects for the Classroom” จาก ISTE และ GM

คู่มือนี้มีอะไรบ้าง?

  • ข้อมูลพื้นฐานที่ครูต้องรู้ก่อนสอน
  • กิจกรรมสนุกๆ ที่น้องๆ ได้ทำจริง
  • Unplugged Acitvities กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้คอมก็เรียนรู้เรื่อง AI ได้
  • ชวนทำ chatbots และเกมง่ายๆ โดยมีมี AI เป็นผู้ช่วย
  • คู่มือนี้ทำให้เรียน AI ไม่ยากอย่างที่คิด น้องๆ จะได้ลองใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย และนำเสนอผลงานที่ได้เรียนรู้มา ช่วยให้การสอน AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

คู่มือสำหรับโรงเรียนประถม:

คู่มือนี้ชวนน้องๆ ที่โรงเรียนประถมศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ผ่านกิจกรรมที่สนุกๆ คุณครูจะได้ไอเดียจัดโปรเจคที่เข้ากับหลักสูตร ตั้งแต่การสร้างโมเดล AI ง่ายๆ ไปจนถึงการใช้ AI ช่วยงานในชีวิตประจำวัน

ดาวน์โหลด Elementary Educator AI Guide 👧🧒

คู่มือสำหรับโรงเรียนมัธยม:

ในคู่มือนี้ จะยกระดับความท้าทายกับโปรเจค AI มากยิ่งขึ้น มีทั้งโครงการออกแบบโมเดล AI และการพูดคุยเรื่องผลกระทบทางจริยธรรมของ AI ในสังคม

ดาวน์โหลด Secondary Educator AI Guide 👦👩

คู่มือสำหรับวิชาเลือก:

คู่มือนี้เหมาะสำหรับครูที่สอนวิชาเลือกเสรี มีโครงการ AI ที่ประยุกต์ในหลายๆ วิชา เช่น ศิลปะ ดนตรี และการเขียนข่าว ช่วยให้นักเรียนเห็นว่า AI มีบทบาทอย่างไรในหลากหลายสาขาอาชีพ และการทำงาน

ดาวน์โหลด Elective Educator AI Guide 🤖👾

คู่มือสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์:

คู่มือนี้ออกแบบมาเพื่อคุณครูวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ โดยคู่มือนี้จะเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมมากขึ้น เทคนิคในการนำ AI ตั้งแต่การสร้างระบบ AI ที่ซับซ้อนไปจนถึงการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ข้อมูล

ดาวน์โหลด Computer Science Educator AI Guide 🧑‍💻🧑‍💻

คู่มือจริยธรรม:

คู่มือนี้มุ่งเน้นถึงเรื่องจริยธรรมและผลกระทบทางสังคมของ AI มีข้อมูลสำหรับช่วยคุณครูในการนำเสนอและพูดคุยเรื่องการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม และชวนให้นักเรียนคิดถึงอนาคตของ AI

ดาวน์โหลด Elementary Educator AI Guide 👧🧒

ดาวน์โหลด AI Guide on Ethic and AI 😇🪽

พวกเราเชื่อว่าคู่มือนี้จะช่วยให้คุณครูสามารถกระตุ้นให้น้องๆ สนใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในวิชาอะไรก็ตาม หวังว่าคู่มือนี้จะช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ AI แบบใหม่ๆ และท้าทายให้กับน้องๆ ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ