Category Archives: Uncategorized

เรียนรู้ AI ผ่าน Pictoblox

ปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญและมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา แต่การนำเรื่อง AI มาสอนให้เด็กๆ เข้าใจนั้นมักจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากเด็กมักจะเผชิญกับความซับซ้อนและนามธรรมของเทคโนโลยีนี้ ทีมงานของ Pictoblox.ai เข้าใจปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาเว็บไซต์และเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้และสำรวจโลกของ AI

คู่มือการสอน AI ในชั้นเรียน สอนง่าย พร้อมตัวอย่าง

ในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราแบบไม่รู้ตัว พวกเรามีเครื่องมือดีดีมาฝากคุณครูและน้องๆ เพื่อใช้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน กับคู่มือ "Hands-On AI Projects for the Classroom" จาก ISTE และ