Python

Basic Python

คอร์สที่จะพาเด็กๆ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้น ปรับพื้นฐานผ่านโจทย์ และโปรเจ็กต์ที่หลากหลาย สู่การต่อยอดในการเขียนโปรแกรมขั้นสูง

👦🏻 ระดับ Beginner  อายุ: 12-15 ปี  1 ชม. / จำนวน 8 ครั้ง
รูปแบบ: Online 1-1 / Onsite (รองรับทั้ง Online และ Onsite)

ราคาปกติ: 10,500.00 บาท ลดเหลือ 8,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

เกี่ยวกับหลักสูตร คอร์ส Basic Python

ไม่มีประสบการณ์ก็เรียนได้! คอร์สเรียนนี้ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม น้องๆจะได้เริ่มต้นเรียนเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม คำสั่งในการแสดงผลลัพธ์อย่างง่าย ไปจนถึงการสร้างโปรแกรมเบื้องต้น ได้ทดลองเขียนโปรแกรมหลากหลายประเภท เช่น โปรแกรมแสดงผลข้อมูล โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมเกม เป็นต้น 

บทเรียนถูกออกแบบให้มีแบ่งย่อยเป็นส่วน เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้คิด วางแผน ลองผิดลองถูก และปรับแก้ผลลัพธ์จากการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง

คอร์สเรียนนี้ประกอบไปด้วย

 • เรียนบทเรียน Basic Python จำนวน 9 บทเรียน
 • รู้จักกับ แนวคิดการเขียนโปรแกรม(Programming Concept) ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดทักษะการเขียนโปรแกรม
 • ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมจริง ซึ่งเป็น Hard Skill ที่สามารถต่อยอดสู่ทักษะอาชีพได้
 • รับคู่มือประกอบการเรียนรู้ เพื่อใช้ทบทวนบทเรียน
 • รับใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์สเรียน

Course Outline คอร์ส Basic Python

Lesson 1 : Introduction to Python
 • Say hi to Python
 • เรียนรู้คำสั่ง print( )
 • เรียนรู้การสร้างตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล
 • เรียนรู้ชนิดข้อมูลที่แตกต่างกัน และการใช้งาน Operator
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง input( ) เพื่อรับค่าจากผู้ใช้งาน
 • เรียนรู้การนำค่าที่ได้รับจาก input มาใช้งาน
 • เรียนรู้การสร้างเงื่อนไขให้โปรแกรมด้วย If – Else
 • เรียนรู้การใช้งานคำสั่งทำซ้ำ 
 • เรียนรู้การใช้งาน Loop กับการนับ และการทำงานกับลำดับคำสั่ง
 • เรียนรู้การสร้างฟังก์ชั่นของตัวเอง เพื่อเรียกใช้คำสั่งนั้นๆซ้ำ
 • เรียนรู้การสร้างและการจัดการข้อมูลใน List
 • เรียนรู้การเข้าถึงข้อมูล และการจัดการข้อมูลใน List
 • เรียนรู้การใช้งาน Loop และ Function กับ List
 • เรียนรู้การค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและการแก้ไข
 • เลือกสร้างโปรเจกต์ตามความสนใจของตัวเอง
 • นำเสนอการทำงานของโปรแกรมที่สร้างขึ้น

ประโยชน์ที่น้องๆ จะได้รับ

 1. เรียนรู้การเขียนโปรแกรม: เด็กๆ จะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูง ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การเขียนภาษาโปรแกรมอื่นๆ ต่อไปได้
 2. สร้างโปรเจค Python สุดสนุก: คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างโปรเจคหรือโปรแกรมที่เคยเห็นในชีวิตประจำวันด้วยภาษา Python 
 3. ความคิดสร้างสรรค์: เราเชื่อว่าคุณมีความคิดที่สร้างสรรค์อยู่ในตัวคุณ คอร์สเรียนนี้จะช่วยให้คุณสามารถแต่งเติมโปรเจกต์ต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวคุณ
 4. บทเรียนที่ครบวงจร: เรามีบทเรีย 9 บทเรียน และโปรเจกต์ฝึกหัด จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การสร้างโปรแกรมที่หลากหลาย

เมื่อเรียนจนจบคอร์สน้องๆ จะได้ทักษะ (Skill)…

 1. Programming Skill
  • ทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูง เป็น Hard Skill ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การสร้างโปรแกรมที่ซับซ้อน และภาษาโปรแกรมอื่นๆ ต่อไปได้
 2. Critical Thinking
  • เสริมสร้างทักษะ Critical Thinking ผ่านการฝึกวางแผนการเขียนโปรแกรมที่ตนเองสร้างขึ้น
 3. Problem Solving Skill
  • ฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรม
  • ลองผิด ลองถูกในการสร้างคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการ
 4. Logical Thinking
  • พัฒนากระบวนการคิด การวางแผนในการเขียนโปรแกรม
 5. Communication
  • พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทั้งในด้านการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ ครูผู้สอน รวมไปถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
  • พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานของตนเอ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ : 

 1. น้องๆ ที่สนใจเริ่มต้นพื้นฐานการเรียนรู้ Coding ด้วยภาษา Python
 2. น้องที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
 3. น้องอายุ 12-15 ปี
 4. คุณพ่อคุณแม่อยากให้น้องๆ มีพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ
 5. คุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนไปพร้อมลูกได้ เพราะเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย

รูปแบบการเรียนการสอนที่น้องๆ เลือกได้ :

💻 Online : ห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Application Zoom

📍 Onsite : Spark Education พุทธบูชา 17 https://maps.app.goo.gl/cCBnuDr6id5ALs8a7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

📞 เบอร์โทรศัพท์ :  063-421-9883

Facebook: https://www.facebook.com/sparkeducation.co

เสียงจากผู้เรียน

การเรียนครั้งนี้ทำให้รู้สึกได้เลยว่ามันช่วยเรื่องการเรียงลำดับความคิด และการทำได้ดี ช่วยในการเขียนโค้ดได้มากๆเลยค่ะ

ชอบการเรียนรู้แบบใหม่ เป็นระบบและสมเหตุสมผล สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้

ได้รู้เรื่องการเขียนโค้ด การสร้างเกม ได้รู้ว่าโปรแกรมต่างๆ มีหน้าที่อะไร ชอบที่พี่ๆ สอนการทำเกมเข้าใจง่ายมาก เป็นกันเองเนื้อหาไม่น่าเบื่อ

ชอบการเขียดโค้ด ตอนนั่งเขียนโค้ดนานๆ พอรันโค้ดแล้วขึ้นค่าได้รู้สึก ภูมิใจมาก!
ชอบตอนที่โค้ดรันได้ และได้แก้ไขจุดที่ผิด

ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม เรียนรู้ตรรกศาสตร์ ใส่ Sound เกมเอง ได้เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด ชอบบรรยากาศ เรียนไม่เครียด วิทยากรคอยให้คำปรึกษาตลอด

ชอบบรรยากาศการเรียนการสอนของพี่ๆค่ะ ไม่ได้เคร่งเกิน ไม่เครียด เหมาะกับการเรียนเสริม

บทความน่าสนใจ

เรียนรู้ AI ผ่าน Pictoblox

ปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญและมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา แต่การนำเรื่อง AI มาสอนให้เด็กๆ เข้าใจนั้นมักจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากเด็กมักจะเผชิญกับความซับซ้อนและนามธรรมของเทคโนโลยีนี้ ทีมงานของ Pictoblox.ai เข้าใจปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาเว็บไซต์และเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้และสำรวจโลกของ AI

สร้าง AI ของตัวเองกับ Teachable Machine

Teachable Machine เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย Google AI ซึ่งช่วยให้ครูและนักการศึกษาสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างง่ายดาย

AI ปัญญาประดิษฐ์: รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้เหมือนมนุษย์ แทนที่จะทำงานตามคำสั่งที่ถูกเขียนไว้อย่างตายตัว

Programming concept กลไกสำคัญของการเรียนรู้โค้ดดิ้ง

Programming Concept คือก้าวแรกสู่การเป็นนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ช่วยในการเขียนโปรแกรม และนำไปประยุกต์ใช้กับภาษาโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Abstraction Thinking ทักษะการคิดถอดประเด็นสำคัญ

Abstraction Thinking จะช่วยให้นักเขียนโปรแกรมเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบโปรแกรม เขียนโค้ด และทดสอบโปรแกรม ทักษะนี้ช่วยให้นักเขียนโปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการสอน AI ในชั้นเรียน สอนง่าย พร้อมตัวอย่าง

ในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราแบบไม่รู้ตัว พวกเรามีเครื่องมือดีดีมาฝากคุณครูและน้องๆ เพื่อใช้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน กับคู่มือ "Hands-On AI Projects for the Classroom" จาก ISTE และ

Pattern Recognition ทักษะการจำแนกรูปแบบในสรรพสิ่ง

Pattern Recognition การจับจำแนกรูปแบบ" เป็นทักษะที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นรูปแบบ ลำดับ ความสัมพันธ์ และโครงสร้างในข้อมูล สิ่งของ เหตุการณ์ และธรรมชาติ ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัว คาดการณ์อนาคต และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

Decomposition ทักษะการแยกย่อยองค์ประกอบ

Decomposition เปรียบเสมือนกุญแจไขปัญหาที่ช่วยปลดล็อกความซับซ้อน แบ่งปัญหาใหญ่ที่ยากจะเข้าใจออกเป็นปัญหาย่อยๆ ที่เข้าใจง่ายและจัดการได้สะดวก