Decomposition ทักษะการแยกย่อยองค์ประกอบ

Decomposition เปรียบเสมือนกุญแจไขปัญหาที่ช่วยปลดล็อกความซับซ้อน แบ่งปัญหาใหญ่ที่ยากจะเข้าใจออกเป็นปัญหาย่อยๆ ที่เข้าใจง่ายและจัดการได้สะดวก
Avatar photo how | May 30, 2024
Decomposition ทักษะการแยกย่อยองค์ประกอบ

ในยุคดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ปัญหาต่างๆ มีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น การแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือและวิธีคิดที่ชาญฉลาด หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่ช่วยให้เราจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ “Decomposition” หรือ “การแยกย่อยองค์ประกอบ”

การแยกย่อยองค์ประกอบช่วยให้เราเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และค้นหาวิธีแก้ไขที่ตรงจุด บทความนี้ มุ่งเน้นนำเสนอแนวคิด “Decomposition” อธิบายหลักการ ประโยชน์ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในหลากหลายบริบท

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ SPARK EDUCATION


การแยกย่อยองค์ประกอบ (Decomposition) คืออะไร

Decomposition หรือ การแยกย่อยองค์ประกอบ เป็นแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ที่เน้นการแบ่งปัญหาใหญ่ที่ซับซ้อนออกเป็นปัญหาย่อยๆ ที่เข้าใจง่ายและจัดการได้ง่ายขึ้น เปรียบเสมือนการแยกชิ้นส่วนของเครื่องจักรออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ เพื่อศึกษาการทำงานของแต่ละส่วน

Decomposition เปรียบเสมือนกุญแจไขปัญหาที่ช่วยปลดล็อกความซับซ้อน แบ่งปัญหาใหญ่ที่ยากจะเข้าใจออกเป็นปัญหาย่อยๆ ที่เข้าใจง่ายและจัดการได้สะดวก เปรียบเสมือนการแยกชิ้นส่วนของเครื่องจักรออกเป็นส่วนประกอบต่างๆ เพื่อศึกษาการทำงานของแต่ละส่วน

Print

หลักการของ Decomposition

 1. แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ หลักการสำคัญของ Decomposition คือการแบ่งปัญหาที่ใหญ่และซับซ้อนออกเป็นปัญหาย่อยๆ ที่เล็กลงและจัดการได้ง่ายกว่า โดยแต่ละปัญหาย่อยจะเป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของปัญหาใหญ่นั้น เช่น การแบ่งโจทย์ปัญหาออกเป็นข้อย่อยๆ การแยกส่วนของซอฟต์แวร์เป็นโมดูลย่อยๆ
 2. จัดการปัญหาย่อยตามลำดับก่อนหลัง หลังจากแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยแล้ว ต้องวิเคราะห์และจัดลำดับการแก้ไขปัญหาย่อยเหล่านั้นให้เป็นขั้นตอน เพื่อแก้ไขไปทีละส่วนจนครบถ้วน บางครั้งอาจต้องแก้ไขปัญหาบางส่วนก่อน เพื่อนำผลลัพธ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาส่วนอื่นๆ ต่อไป
 3. มองเห็นภาพรวมขององค์ประกอบย่อย การ Decomposition ยังช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์ประกอบย่อยของปัญหาได้ชัดเจนขึ้น ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงช่วยให้สามารถระบุจุดเชื่อมโยงหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกันได้ดีขึ้น
 4. แยกแยะส่วนสำคัญจากส่วนรอง การแตกปัญหาออกเป็นส่วนย่อย ช่วยให้สามารถแยกแยะส่วนที่เป็นแก่นสำคัญของปัญหาออกจากส่วนที่เป็นรายละเอียดรอง นำไปสู่การให้ความสำคัญกับส่วนที่สำคัญเป็นอันดับแรก แล้วจึงค่อยพิจารณารายละเอียดรองในภายหลัง
 5. ทำให้ปัญหาซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย แก่นของ Decomposition คือการทำให้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนกลายเป็นชุดของปัญหาย่อยๆ ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและจัดการมากขึ้น ด้วยการแบ่งออกเป็นส่วนย่อย จึงช่วยลดภาระและความยากลงได้

ฉะนั้น การแตกปัญหาตามหลักการของ Decomposition จึงเป็นทักษะสำคัญในการคิดแก้ปัญหาและการคิดเชิงคำนวณ ช่วยให้สามารถจัดการกับความซับซ้อนของปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ประโยชน์ของ Decomposition

 • ลดความซับซ้อน: ช่วยให้เข้าใจปัญหาใหญ่ complex problem ได้ง่ายขึ้น
 • จัดการง่าย: ช่วยให้จัดการกับปัญหาย่อย smaller problems ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพ: ช่วยให้แก้ปัญหาใหญ่ complex problem ได้รวดเร็วและแม่นยำ
 • ส่งเสริมการคิดอย่างมีระบบ: ช่วยให้คิดวิเคราะห์ problems แยกแยะส่วนประกอบ และหา solution
 • พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา: ช่วยให้ฝึกฝนการแก้ problems ย่อยๆ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Decomposition

 • การเขียนโปรแกรม: แบ่งโปรแกรมใหญ่ complex program ออกเป็น modules ย่อยๆ เพื่อพัฒนาและทดสอบ modules แยกกัน
 • การออกแบบ: แบ่งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อออกแบบและผลิต parts แยกกัน
 • การวางแผน: แบ่งงานใหญ่ complex task ออกเป็น tasks ย่อยๆ เพื่อจัดการ tasks แยกกัน
 • การวิจัย: แบ่งหัวข้อวิจัยใหญ่ complex research topic ออกเป็น sub-topics ย่อยๆ เพื่อศึกษา sub-topics แยกกัน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Decomposition ในการเขียนโค้ด

1. การเขียนเกม

แบ่งเกมออกเป็น modules ย่อยๆ เช่น:

 • โมดูลสำหรับกราฟิก: วาดภาพตัวละคร ฉาก และองค์ประกอบต่างๆ ของเกม แสดงภาพเคลื่อนไหว จัดการอินเทอร์เฟซผู้ใช้
 • โมดูลสำหรับเสียง: เล่นเสียงประกอบเพลง เล่นเสียงเอฟเฟกต์ จัดการเสียง
 • โมดูลสำหรับฟิสิกส์: จำลองแรงโน้มถ่วง จำลองการชนกัน จำลองการเคลื่อนที่
 • โมดูลสำหรับ AI: ควบคุมตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น กำหนดกลยุทธ์ ตัดสินใจ
 • โมดูลสำหรับระบบผู้เล่น: จัดการข้อมูลผู้เล่น จัดการคะแนน จัดการความสำเร็จ

2. การเขียนเว็บไซต์

แบ่งเว็บไซต์ออกเป็น modules ย่อยๆ เช่น:

 • โมดูลสำหรับหน้าแรก: แสดงเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ แสดงข่าวสารล่าสุด แสดงโปรโมชั่น
 • โมดูลสำหรับหน้าสินค้า: แสดงรายละเอียดสินค้า แสดงรูปภาพสินค้า เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า
 • โมดูลสำหรับระบบผู้ใช้: ลงชื่อเข้าใช้ ลงทะเบียน จัดการข้อมูลส่วนตัว
 • โมดูลสำหรับระบบการชำระเงิน: ประมวลผลการชำระเงิน จัดการความปลอดภัย แสดงสถานะการสั่งซื้อ

3. การเขียนแอปพลิเคชัน

แบ่งแอปพลิเคชันออกเป็น modules ย่อยๆ เช่น:

 • โมดูลสำหรับหน้าจอหลัก: แสดงเมนูหลัก แสดงการแจ้งเตือน แสดงข้อมูลผู้ใช้
 • โมดูลสำหรับการตั้งค่า: ตั้งค่าภาษา ตั้งค่าเสียง ตั้งค่าการแจ้งเตือน
 • โมดูลสำหรับการแจ้งเตือน: แสดงการแจ้งเตือนใหม่ จัดการการแจ้งเตือน ลบการแจ้งเตือน
 • โมดูลสำหรับกล้อง: ถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ แสดงตัวอย่างภาพ

การสอน Decomposition แก่เด็ก

กิจกรรมที่นิยมใช้สอน Decomposition กับเด็กๆ เช่น การสอนให้เด็กๆแยกขั้นตอนการทำอาหารหรือกิจวัตรประจำวัน การใช้บล็อกตัวต่อสร้างรูปทรงต่างๆ โดยแยกเป็นส่วนประกอบย่อย หรือการให้วาดรูปภาพแล้วแยกส่วนประกอบต่างๆ ของภาพนั้นออกมา

การสอน Decomposition จะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้การคิดเชิงระบบ สามารถมองภาพรวมแล้วแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

ในการสอนเรื่องนี้ ครูอาจเริ่มจากกิจกรรมการแยกส่วนประกอบในชีวิตประจำวันของเด็กๆ ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับให้คำแนะนำและสาธิตตัวอย่างที่ถูกต้อง

สรุป

Decomposition เป็นแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเขียนโค้ด (Coding) ช่วยให้จัดการกับโปรแกรมใหญ่ (Complex program) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ problems และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่

อ้างอิง