Unplugged Coding ไม่มีคอมก็เล่นได้

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทักษะการคิดเชิงคำนวณมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ Unplugged Coding ให้พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในอนาคต นอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในศตวรรษที่ 21
Avatar photo Songklod Saengvoratip | February 17, 2024
Unplugged Coding ไม่มีคอมก็เล่นได้

ทำไม Unplugged Coding จึงสำคัญ

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทักษะการคิดเชิงคำนวณมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆ Unplugged Coding ให้พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในอนาคต นอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในศตวรรษที่ 21

Unplugged Coding คืออะไร

Unplugged Coding หมายถึงการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ แทนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ เด็กๆจะใช้วัตถุต่างๆ เช่น การ์ด, ไพ่, ภาพ, หรือสิ่งของในสิ่งแวดล้อมในการสร้างโปรแกรมและแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องกังวลกับ Syntax ของการเขียนโปรแกรม

ประโยชน์ของ Unplugged Coding ต่อเด็กๆ

 • พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving): เด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้การวางแผนและการทำงานเป็นทีม
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative): เด็กๆจะได้มีโอกาสในการสร้างความคิดใหม่ๆ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
 • พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Collaboration): เด็กๆจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ และการสื่อสารในทีม
 • ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และความรอบรู้ (Systematic Thinking): เด็กๆจะได้ฝึกทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และเพิ่มความรู้ในหลายๆ ด้าน
 • สร้างความมั่นใจ: ความสำเร็จในการสร้างโครงการต่างๆ จากบทเรียนช่วยสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจให้เด็กๆ
 • ลดเวลาหน้าจอ: ช่วยลดเวลาที่เด็กๆ ใช้หน้าจอและส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้งานทางกายภาพและทางสังคม

ตัวอย่าง Unplugged Coding

Potato Pirate

Potato Pirate อีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจ ที่สอน Programming Concept ผ่านการเล่มเกมเพื่อตามหาเจ้าแห่งท้องทะเล

Potato Pirates

รวมรวมแบบฝึกหัดจาก Coding Thailand

รูปตัวอย่าง Unplugged Coding

ตัวอย่างรูปภาพจาก เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด

คำถามที่พบบ่อย

 1. เหมาะสำหรับเด็กอายุกี่ปี?
  เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป
 2. ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะอะไรบ้าง?
  ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และทักษะการสื่อสาร

ข้อสรุป

Unplugged Coding เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้ประโยชน์มากมายสำหรับเด็กๆ โดยการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ ส่งเสริมการแก้ปัญหา เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความมั่นใจ Unplug Coding เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาของเด็กๆ ในยุคดิจิทัลและควรได้รับการส่งเสริมในโรงเรียนและที่บ้าน