AI ปัญญาประดิษฐ์: รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้เหมือนมนุษย์ แทนที่จะทำงานตามคำสั่งที่ถูกเขียนไว้อย่างตายตัว
Avatar photo how | June 27, 2024
AI ปัญญาประดิษฐ์: รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์

ในยุคปัจจุบัน Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือการประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเยาวชนในปัจจุบัน ที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

AI ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การตรวจจับใบหน้า, การแปลภาษา, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือแม้แต่การช่วยตัดสินใจในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้หลายอาชีพเริ่มได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของ AI เช่น อาชีพขับรถ, พนักงานบัญชี, พนักงานธนาคาร และอื่นๆ ดังนั้น เยาวชนในปัจจุบันจึงควรเรียนรู้และเตรียมตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ SPARK EDUCATION


ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) คืออะไร

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) คือ การทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานอย่างชาญฉลาด และมีความสามารถคล้ายมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ ทำความเข้าใจ เรียนรู้ และแก้ปัญหา AI ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระงานของมนุษย์ในหลากหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และการสื่อสารแบบธรรมชาติ

AI ทำงานอย่างไร?

AI ทำงานโดยใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) ในการเรียนรู้ คล้ายกับเด็กทารกที่เรียนรู้จากประสบการณ์ AI วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหารูปแบบ และสร้างโมเดลเพื่อทำนายผลลัพธ์

 1. การรับข้อมูล (Input):
  • AI จะรับข้อมูลเข้ามา เช่น ข้อความ ภาพ เสียง หรือข้อมูลเชิงตัวเลข
  • ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประมวลผล
 2. การประมวลผลข้อมูล:
  • AI จะใช้อัลกอริทึมและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
  • ตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ในการจำแนกรูปภาพ
 3. การเรียนรู้และปรับปรุง:
  • AI จะเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้รับ และปรับปรุงอัลกอริทึมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เช่น การฝึกแบบมีผู้ควบคุม (supervised learning) หรือการฝึกแบบไม่มีผู้ควบคุม (unsupervised learning)
 4. การให้ผลลัพธ์ (Output):
  • หลังจากประมวลผลข้อมูล AI จะให้ผลลัพธ์ออกมา เช่น การแสดงผลวิเคราะห์ การทำนาย หรือการให้คำแนะนำ

ประเภทของ AI

AI สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่:

 1. AI แบบจำกัด (Narrow AI): เป็น AI ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะด้าน เช่น การเล่นหมากรุก การจำแนกภาพ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล AI ประเภทนี้มีความชำนาญในงานที่ถูกกำหนดไว้เป็นอย่างดี แต่อาจมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการแก้ปัญหาแบบทั่วไปได้น้อย
 2. AI แบบทั่วไป (General AI): เป็น AI ที่มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้หลากหลาย ซึ่งยังเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการนำมาใช้งานจริงในปัจจุบัน

ตัวอย่างการใช้งาน AI ในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยเสมือน: Siri, Google Assistant, Alexa
 • แชทบอท: ตอบคำถาม ให้บริการลูกค้า
 • รถยนต์ไร้คนขับ: ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
 • การแปลภาษา: แปลภาษาแบบเรียลไทม์
 • การแพทย์: วินิจฉัยโรค ค้นหาตัวยา
 • การศึกษา: ปรับการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน

ประโยชน์ของ AI

AI มีศักยภาพสร้างประโยชน์มากมาย ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวก AI ช่วยทำงานอัตโนมัติ ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยเสมือนช่วยตั้งเวลา ปลุก เล่นเพลง แชทบอทช่วยตอบคำถาม สั่งซื้อสินค้า

2. แก้ปัญหาที่ซับซ้อน AI วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล ค้นหารูปแบบ และคาดการณ์ ตัวอย่างเช่น วินิจฉัยโรคจากภาพถ่าย ค้นพบยาใหม่ วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต AI ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น พัฒนารถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ พัฒนาระบบการศึกษาอัจฉริยะ พัฒนาระบบตรวจวัดมลพิษ

4. สร้างโอกาสใหม่ AI สร้างงานใหม่ในหลากหลายสาขา ตัวอย่างเช่น นักพัฒนา AI นักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรม AI

ความท้าทายของ AI

AI ยังมีข้อจำกัดและความท้าทาย ดังนี้

 • ปัญหาด้านจริยธรรม AI อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิด เช่น การจารกรรม การโจมตีทางไซเบอร์ จำเป็นต้องมีแนวทางจริยธรรมควบคุมการใช้ AI
 • ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน เทคโนโลยี AI อาจทำให้คนรวยรวยขึ้น คนจนจนลง จำเป็นต้องมีนโยบายเพื่อกระจายประโยชน์จาก AI
 • การสูญเสียงาน AI อาจทำให้บางงานหายไป จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมทักษะใหม่ให้กับผู้คน

AI กับการเรียนรู้

1. การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล AI วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน ปรับการเรียนให้เหมาะกับแต่ละคน นำเสนอเนื้อหาตรงกับความต้องการ ตัวอย่างเช่น

 • แอปพลิเคชันเรียนภาษา ปรับการสอน เน้นคำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้จริง
 • แพลตฟอร์มออนไลน์ สอนทักษะต่างๆ AI ปรับระดับความยากง่าย แนะนำเนื้อหาเพิ่มเติม
 • เกมส์การศึกษา AI ออกแบบเกมส์ให้สนุก ท้าทาย พัฒนาทักษะต่างๆ

2. การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ AI วิเคราะห์ผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ ปรับการสอนให้ตรงจุด พัฒนานักเรียน ตัวอย่างเช่น

 • ระบบ AI ตรวจการบ้าน ให้คะแนน อธิบายข้อผิดพลาด
 • ระบบ AI แนะนำการสอน เสนอวิธีการสอน เนื้อหา ตัวอย่างกิจกรรม
 • ระบบ AI วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน แจ้งเตือนครู ป้องกันปัญหา

3. การเรียนรู้เข้าถึงได้ทุกคน AI ช่วยให้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ลดอุปสรรคการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น

 • แอปพลิเคชันการศึกษาต่างๆ
 • เว็บไซต์การศึกษาออนไลน์
 • ห้องสมุดดิจิทัล

4. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม AI ออกแบบการเรียนรู้ให้สนุก ท้าทาย กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น

 • เกมส์การศึกษา
 • กิจกรรมการเรียนรู้แบบโต้ตอบ
 • เทคโนโลยี VR/AR

5. การเรียนรู้ตลอดชีวิต AI ช่วยให้เข้าถึงข้อมูล ความรู้ ได้ง่าย สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตัวอย่างเช่น

 • เว็บไซต์คอร์สออนไลน์
 • แอปพลิเคชันการศึกษาต่างๆ
 • ชุมชนออนไลน์

AI กับการสนับสนุนการศึกษา

1. ประหยัดเวลา AI จัดการงานธุรการ ตรวจการบ้าน วิเคราะห์ผลการเรียนรู้

2. พัฒนาการสอน AI แนะนำวิธีการสอน นำเสนอเนื้อหา ตัวอย่างกิจกรรม วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน

3. เข้าใจนักเรียน AI วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน แนะนำแนวทางการสอน

4. พัฒนาระบบการศึกษา AI วิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา ค้นหาปัญหา พัฒนานโยบาย ตัวอย่าง

 • ระบบ AI ตรวจการบ้าน ให้คะแนน อธิบายข้อผิดพลาด
 • ระบบ AI แนะนำการสอน เสนอวิธีการสอน เนื้อหา ตัวอย่างกิจกรรม
 • ระบบ AI วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน แจ้งเตือนครู ป้องกันปัญหา

สรุป

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้เหมือนมนุษย์ แทนที่จะทำงานตามคำสั่งที่ถูกเขียนไว้อย่างตายตัว

AI ทำงานโดยใช้อัลกอริทึมในการรับข้อมูล ประมวลผล และเรียนรู้จากข้อมูลนั้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตัวเอง เช่น ระบบ chatbot ที่จดจำการสนทนาและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อตอบคำถามได้ดีขึ้น

AI มีประโยชน์มากมาย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การช่วยวินิจฉัยโรค และการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น ในอนาคต AI จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์

ติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่